Jak przedłużyć ważność świadectwa kwalifikacji UAVO?

Do napisania dzisiejszego artykułu skłoniły mnie dwie rzeczy: przedłużenie uprawnień UAVO na czas epidemii przez specustawę, a także przesunięcie terminu obowiązywania nowego prawa unijnego dot. dronów. Postanowiłem, że we wpisie omówię, jak obecnie wygląda sytuacja operatorów dronów z uwagi na liczne zmiany wprowadzone z powodu epidemii, a przy okazji wskażę, jak przedłużyć lub wznowić ważność świadectwa kwalifikacji UAVO.

Zmiany w prawie dronowym z powodu pandemii

Po pierwsze tzw. specustawa koronawirusowa przedłużyła ważność obowiązywania uprawnień (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) o 90 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego (w zależności od tego, który zostanie zniesiony później). Ważność tych uprawnień może być jednak przedłużona maksymalnie o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień. To samo tyczy się badań lotniczo-lekarskich. Inny przepis tej ustawy zawiesił lub wstrzymał rozpoczęcie terminów administracyjnych (czyli m.in. dotyczących przedłużenia uprawnień UAVO). Jednakże w dalszym ciągu można podejmować czynności zmierzające do przedłużenia lub wznowienia ŚK. Takie działania w świetle prawa będą skuteczne.

Przesunięcie terminu obowiązywania nowych przepisów unijnych

Komisja Europejska z uwagi na pandemię podjęła decyzję, iż przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie 1 stycznia 2021 r., a nie 1 lipca 2020 r.

Ta zmiana ma znaczenie w kontekście świadectw kwalifikacji UAVO. Omawiane przepisy unijne wprowadzają bowiem certyfikat kompetencji pilota BSP w miejsce obecnych ŚK UAVO. Ma to na celu ujednolicenie „pozwoleń” na latanie dronami w całej Unii Europejskiej. Jednakże oczywiście nie oznacza to, że po 1 stycznia 2021 r. trzeba na nowo nabywać uprawnienia. Nasze krajowe ŚK UAVO zostaną „przekonwertowane” na podstawie decyzji administracyjnych na certyfikaty kompetencji do dnia 1 lipca 2021 r. Aby jednak Urząd Lotnictwa Cywilnego mógł wydać taką decyzję, uprawnienia UAVO muszą być ważne w dniu 1 stycznia 2021 r. – warto zatem o to zadbać i przedłużyć je odpowiednio wcześniej. W przeciwnym wypadku będzie trzeba podejść do egzaminu na nowych zasadach, wynikających z przepisów unijnych.

Przedłużenie świadectwa kwalifikacji UAVO a jego wznowienie

Jak przedłużyć ważność świadectwa kwalifikacji UAVO

Przechodząc do meritum, najpierw sprawy podstawowe. Z przedłużeniem ŚK UAVO mamy do czynienia wtedy, gdy chcesz przedłużyć swoje uprawnienia, które nadal są ważne. Wznowienie zaś następuje wtedy, gdy Twoje uprawnienia już straciły ważność i chcesz je „odnowić” – wtedy musisz starać się o wydanie nowego świadectwa.

Jak długo jest ważne ŚK UAVO?

Świadectwo UAVO jest wydawane bezterminowo. Jednakże uprawnienia wydawane w ramach UAVO są ograniczone czasowo. Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem:

  • uprawnienia podstawowe (VLOS, BVLOS) są ważne przez 5 lat,
  • uprawnienia dodatkowe (UAV, INS) przez 3 lata.

Jak przedłużyć ważność świadectwa kwalifikacji UAVO?

Aby przedłużyć ważność świadectwa kwalifikacji UAVO należy podejść do egzaminu w trakcie okresu ważności dotychczasowych uprawnień. Egzamin ma za zadanie sprawdzenie umiejętności praktycznych. Składa się z przygotowania operacyjnego do lotu (część teoretyczna) oraz lotu egzaminacyjnego (część praktyczna). Opłata za egzamin wynosi 57 zł.

Dokumenty wymagane do przedłużenia ważności świadectwa kwalifikacji UAVO to:

  • dowód osobisty,
  • świadectwo kwalifikacji,
  • ubezpieczenie OC,
  • potwierdzenie ww. wpłaty,
  • badania lekarskie (jeżeli są konieczne, tak jak np. w przypadku lotów BVLOS).

Egzaminator (którym na marginesie nie może być instruktor) po zakończonym i zdanym egzaminie wpisuje datę przedłużonego uprawnienia w posiadane przez nas ŚK UAVO. Wypełnia protokół przedłużenia i jeden egzemplarz tego dokumentu zostawia operatorowi.

Warto pamiętać, że uprawnienia są ważne do ostatniego dnia miesiąca, w którym uprawnienie traci ważność. Jeżeli zatem nasze uprawnienie kończy się np. 5 listopada 2020 i przedłużymy je w październiku, to straci ważność 30 listopada 2025 (w przypadku uprawnień 5-letnich).

Wznowienie uprawnień UAVO

Wznowienie uprawnień UAVO wygląda bardzo podobnie do ich przedłużania. Czynnikiem różnicującym jest fakt, że osoba wznawiająca uprawnienia musi dodatkowo wypełnić wniosek 5/LBSP. Wymagane dokumenty są identyczne, z tą właśnie różnicą, że egzaminator otrzymuje od nas jeszcze ww. wniosek. Po zaliczonym egzaminie komplet dokumentów zostaje przekazany przez egzaminatora do ULC.

Dodatkowo w przypadku wznowienia uprawnień UAVO zwiększa się należna opłata. Tutaj wynosi ona 101 zł (57 zł za egzamin oraz 44 zł za wznowienie uprawnień). Wiąże się to z tym, że wznowienie prowadzi do uzyskania nowego świadectwa kwalifikacji. Trzeba pamiętać, że czasem jego wyrobienie trwa nawet miesiąc.

Jak umówić się na egzamin UAVO?

Na egzamin każdy operator umawia się indywidualnie. Można zadzwonić do okolicznych ośrodków szkoleniowych i zapytać się o możliwe terminy egzaminów. Na stronie ULC znajdziemy aktualny wykaz egzaminatorów praktycznych. Obecnie, z uwagi na koronawirusa, egzaminy mogą być jeszcze zawieszone (odwołane). Na szczęście, tak jak pisałem wyżej, uprawnienia nie tracą ważności podczas epidemii.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments