Czy na latanie dronem potrzebna jest licencja?

Niektórzy po zakupie drona, zadają sobie pytanie, czy na latanie dronem potrzebna jest licencja? Większość osób (niestety) nie zaprząta sobie tym głowy. Drony dostępne są teraz niemal wszędzie, a nauka ich obsługi nie jest trudna. Trzeba jednak pamiętać, że latanie bezzałogowcem to wielka odpowiedzialność wiążąca się z obowiązkami prawnymi. Nie dość, że trzeba wiedzieć gdzie można latać dronem w Polsce, a gdzie nie, koniecznie należy również sprawdzić, czy naszym dronem możemy latać bez licencji.

Świadectwo kwalifikacji, a nie licencja

Na początku chciałbym podkreślić, że w prawie polskim nie ma czegoś takiego jak licencja na latanie dronem. Dokumentem, który uprawnia do wykonywania lotów w innym celu niż rekreacja, czy sport jest świadectwo kwalifikacji UAVO. W tekście używam jednak kilkukrotnie sformułowania „licencja na drona”, ponieważ sporo osób zaczynając swoją przygodę z dronami posługuje się tym słowem szukając informacji w Internecie.

Rodzaje lotów dronem

Na początku warto przedstawić rozróżnienie lotów bezzałogowcem wyróżnione w przepisach prawa. Obecnie istnieją tak naprawdę dwie grupy lotów:

 1. Loty sportowe i rekreacyjne. Celowo umieszczam je w jednej grupie, ponieważ stosujemy do nich te same zasady.
 2. Loty inne niż rekreacyjne i sportowe. Są to loty, w których drony wykorzystujemy m.in. do działalności gospodarczej (np. filmowanie, geodezja).

Powyższe rozróżnienie będzie nam potrzebne do wyjaśnienia kiedy potrzebujemy licencji (pozwolenia) na latanie dronem, a kiedy nie.

Drony bez pozwolenia

Aby móc latać dronem bez żadnego pozwolenia, czy licencji wykonywany lot musi być lotem rekreacyjnym, albo sportowym. W tej sytuacji można latać bez konieczności posiadania świadectwa kwalifikacji, badań lekarskich, czy ubezpieczenia OC. Trzeba jednak pamiętać o szczególnych zasadach bezpieczeństwa.

Jeżeli nasz dron do celów rekreacyjnych bądź sportowych waży poniżej 600g musimy zachować bezpieczną odległość od zabudowy miast, zgromadzeń osób, pojazdów itp.

Jeżeli dron waży więcej niż 600g, przepisy precyzują, że należy trzymać się następujących zasad:

 • należy zachować odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
 • oraz odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów lub obiektów budowlanych niebędących pod Twoją kontrolą (nie powinieneś latać bezpośrednio nad ludźmi);

Dodam również, że loty rekreacyjne i sportowe muszą być lotami VLOS (wtedy dron może ważyć do 150 kg), albo lotami FPV (wtedy dron nie może przekroczyć masy 2kg). O VLOS i FPV piszę więcej w dalszej części artykułu.

Czy na latanie dronem potrzebna jest licencja

Licencja na latanie dronem

Wszystkie inne przypadki wymagają uzyskania stosownego świadectwa kwalifikacji UAVO. Jest to szkolenie składające się z egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Szkolenie UAVO może umożliwiać wykonywanie lotów VLOS, BVLOS, albo FPV. Należy zatem zrobić szkolenie pod konkretny rodzaj planowanych lotów. Co ważne, świadectwo UAVO można uzyskać obecnie od 13 roku życia. Loty muszą być jednak wykonywane pod nadzorem osoby dorosłej.

Warto również wspomnieć, że każdy lot inny niż rekreacyjny i sportowy wiąże się z koniecznością posiadania UAVO. Nawet, jeżeli używamy drona o masie nieprzekraczającej 600 g.

Szkolenie UAVO można zrobić w jednym z ośrodków szkoleniowych wymienionych na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jakie loty można wykonywać po uzyskaniu UAVO?

Przede wszystkim loty dronami o masie przekraczającej 600 g. Trzeba jednak pamiętać, że szkolenia UAVO różnią się nie tylko pod względem rodzajów lotów (opisanych poniżej), ale również pod względem masy drona. W tym przypadku wyróżniamy następujące kategorie:

 • do 5 kg,
 • do 25 kg,
 • do 150 kg.

Rozróżniane są również kategorie bezzałogowców:

 • UAV(MR) – wielowirnikowce
 • UAV(A) – płatowce
 • UAV(H) – śmigłowce
 • UAV(AS) – aerostaty

Można również podejść do szkolenia INS (instruktorskiego), aby móc szkolić innych.

Jeżeli chodzi o rodzaje lotów w szkoleniu UAVO, to wyrożniamy loty:

Loty VLOS

Jak już wspomniałem loty VLOS to loty w zasięgu wzroku. Oznacza to, że podczas sterowania dronem musimy go widzieć. Przepisy dopuszczają sytuację, w której operator nie widzi drona, jednak jest druga osoba – obserwator, który śledzi wzrokiem lot bezzałogowca.

Loty BVLOS

Loty BVLOS to loty poza zasięgiem wzroku.

FPV

Jest to nowa kategoria lotów – First Person View. Lot wykonujemy przy użyciu gogli, które pokazują obraz z kamery umieszczonej na przodzie drona.

Należy również pamiętać, że szkolenie UAVO nie wystarcza. Aby legalnie latać dronem w celach innych niż rekreacja, czy sport, należy również posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie OC.

Kary za latanie dronem bez świadectwa kwalifikacji

Prawo lotnicze w Dziale XII wprost wymienia katalog czynów związanych z lataniem dronem, za które grożą dotkliwe kary. Przytoczę tutaj art. 211 pkt 5:

Kto wbrew art. 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej
licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność dronów i zwiększoną świadomość służb na temat prawa dronów, można śmiało powiedzieć, że kary za latanie bez uprawnień są realne, a w niedalekiej przyszłości będą coraz częstsze.

Podsumowanie

Jak widać zakup drona w sklepie zazwyczaj nie będzie wiązał się z koniecznością posiadania jakiegokolwiek pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że możemy latać jak i gdzie chcemy. Polecam lekturę mojego innego wpisu, gdzie przedstawiam zasady lotów (nawet tych rekreacyjnych i sportowych). Jeżeli chcemy używać drona w działalności gospodarczej, bez uzyskania odpowiedniego świadectwa kwalifikacji nie jest to możliwe.

Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

WITAM

MAM pytanie czy mogę latać parrot bebop 2 tym dronem w mieście

Mam 12 lat

Dzień dobry. A co z zwykłymi modelami samolotów? To nie są drony tylko bardziej szybowce z silnikiem. Gdzie można poczytać na ich temat odnośnie przepisów o lataniu, które nie uwzględnia kamer na pokładzie?