Wpisy z kategorii: Definicja drona

Nowa sztuka wojny. Legalność użycia BSP w trakcie konfliktów zbrojnych

Użyteczność dronów nie uszła uwadze tych organów władzy poszczególnych państw, które są odpowiedzialne za kierowanie działaniami sił zbrojnych. Bezzałogowe statki powietrzne są powszechnie wykorzystywane w trakcie konfliktu zbrojnego w Ukrainie, niedawno również – pod koniec 2021 r. – szef MON zatwierdził umowę o zakupie nowych urządzeń dla Wojska Polskiego.

W obliczu coraz częstszego użycia BSP do działań o charakterze militarnym żywe staje się pytanie o prawne granice tego użycia. Kiedy operacje wojskowe prowadzone za pomocą dronów są zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym? Czy za legalną należy uznać praktykę selektywnej eliminacji (targetted killing) przywódców organizacji terrorystycznych? Zapraszam do lektury tekstu.

Wykorzystanie BSP w trakcie konfliktu zbrojnego 

Jedna z podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego nakazuje stronom konfliktu zbrojnego odróżniać od siebie osoby cywilne i kombatantów, czyli osoby uprawnione do walki w świetle prawa międzynarodowego (tzw. zasada rozróżniania). Jedynie kombatanci mogą stanowić cel ataków wojskowych. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, jeśli jest prawdopodobne, że atak spowoduje śmierć osób cywilnych lub straty nadmierne w stosunku do oczekiwanej korzyści militarnej, należy z niego zrezygnować [1, s. 35]. Jak wskazuje, A. Szpak za jaskrawy przykład naruszenia zasady proporcjonalności należy uznać atak na jednego z przywódców zbrojnego ramienia Hamasu – Salaha Shehadeha [1, s. 40]. W trakcie operacji zabito łącznie 17 osób, z których 15 pozostawało cywilami, a tysiące innych raniono. 

Działania wojskowe przy użyciu BSP w trakcie konfliktów zbrojnych powinny być prowadzone z poszanowaniem obydwu wskazanych zasad. 

Terrorysta na pełen etat – BSP jako narzędzie selektywnej eliminacji w trakcie konfliktu zbrojnego

W kontekście zagadnienia użycia dronów w trakcie konfliktów zbrojnych szczególnie istotny okazuje się problem ustalenia statusu osób, które podejmują działania terrorystyczne, lecz nie są – w świetle prawa międzynarodowego – kombatantami. Problem ten wiąże się bezpośrednio z pytaniem o legalność selektywnej eliminacji, czyli celowego zabójstwa pojedynczych osób, np. podejrzanych o terroryzm [1, s. 34]. 

Zgodnie z artykułem 51. pkt 3. I Protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r osoby cywilne nie korzystają z ochrony, jeżeli uczestniczą bezpośrednio w działaniach zbrojnych – przez czas...

[Czytaj więcej...]

Co to jest dron?

Pierwszy wpis chciałbym poświęcić wyjaśnieniu Tobie czym jest dron oraz do jakich celów jest wykorzystywany. Wydawać by się mogło, iż urządzenie to zostało wynaleziono całkiem niedawno.  Nie wiem czy wiesz, ale bezzałogowe urządzenia latające znane były już w czasie I wojny światowej, kiedy służyły jako ruchome cele w trakcie treningów oddziałów przeciwlotniczych.  To by było na tyle historii…czas przejść do konkretów:)

Dron (inaczej bezzałogowy statek powietrzny - BSP) jest zdalnie sterowaną platformą latającą za pomocą bezprzewodowego kontrolera lotu lub komputera. Drony określa się również mianem wielowirnikowców. Skąd ta nazwa? Wynika to z tego, że drony można podzielić ze względu na ich zastosowanie oraz  ilość użytych wirników. Wyróżniamy m.in:

  1. quadrocoptery – najpopularniejszy rodzaj dronów, wyposażonych w cztery śmigła. Może być wykorzystany jako zabawka czy też w celach komercyjnych.
  2. hexacoptery – są to już maszyny profesjonalne, mające 6 śmigieł. Bardzo często wykorzystuje się je do nagrywania filmów ze względu na możliwość udźwigu cięższego sprzętu.
  3. octocoptery – jak sama nazwa wskazuje są wyposażone w 8 wirników.

Obecnie dorny wykorzystywane się nie tylko do celów militarnych, ale także prywatnych oraz biznesowych. Bezzałogowe statki powietrzne stosuje się przede wszystkim w badaniach naukowych. W biznesie niektóre firmy zamierzają uczynić z dronów środek transportu np. dostarczać paczki czy pizzę. Branża nieruchomości wykorzystuje drony do fotografowania i filmowania nieruchomości, które posiada w swojej ofercie.  Drony znajdują również zastosowanie w branży telewizyjnej oraz reklamowej.  Jak sam widzisz dron ma szerokie zastosowanie, co czyni go urządzeniem uniwersalnym.

****

Zapraszam Cię zatem do śledzenia kolejnych wpisów, zadawania pytań i komentowania.

[Czytaj więcej...]