Wpisy z kategorii: Ochrona przed dronami

Kiedy i kto może zniszczyć mojego drona?

Na blogu już jakiś czas temu odpowiadałem na pytanie, czy można zestrzelić drona. W przywołanym artykule wskazałem, że zestrzelenie BSP w zdecydowanej większości przypadków skutkować będzie odpowiedzialnością strzelca i ciężko byłoby uznać, że stosował tzw. obronę konieczną, czy stan wyższej konieczności. Z kolei we wpisie "Dron nad naszą posesją - co możemy zrobić" wymieniłem kilka sytuacji, w których teoretycznie strącenie drona byłoby możliwe (bez odpowiedzialności prawnej). Dzisiaj w pewnym stopniu chciałbym połączyć te tematy i wskazać, kto i kiedy może naszego drona faktycznie zniszczyć.

Oczywiście odradzam wszystkich operatorom latania dronem w taki sposób, aby ktokolwiek był zmuszony do podjęcia tak radykalnych kroków, jak zniszczenie BSP. Jednakże wiem, że w praktyce zdarzają się różne sytuacje i warto wiedzieć, co na ten temat mówi prawo.

Twojego drona mogą zniszczyć służby

Zaczniemy od sytuacji dość oczywistej. Odpowiednie służby (poniżej wymieniam jakie) mogą zniszczyć, unieruchomić, albo przejąć kontrolę nad lotem BSP, w sytuacji gdy:

 • przebieg lotu lub działanie bezzałogowego statku powietrznego:
  • zagraża życiu lub zdrowiu osoby,
  • stwarza zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń, obszarów,
  • zakłóca przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników,
  • stwarza uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jako środek ataku terrorystycznego,
 • wykonuje lot w przestrzeni powietrznej w części, w której wprowadzono ograniczenia lotów albo znajdującej się nad terytorium Polski, w której lot statku powietrznego jest zakazany od poziomu terenu do określonego wysokości.

Fakt, iż pewne służby czuwające nad porządkiem, mogą zniszczyć drona nie dziwi. Jednakże, jak widać, katalog sytuacji, w których jest to możliwe, jest opisany dość ogólnie. Skonstruowanie przepisów w sposób bardziej precyzyjny z pewnością nie jest łatwe. Jednakże w praktyce, jedna osoba może stwierdzić, że dron powoduje zagrożenie, a druga, że nie widzi żadnego niebezpieczeństwa. To samo tyczy się zastosowanych środków. Z przepisów nie wynika, kiedy służby powinny zniszczyć, a kiedy tylko unieruchomić BSP. Logika podpowiada, że najpierw powinno się porozumieć z operatorem, ale prawnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji zagrożenia (ocenianego subiektywnie) od razu strącić BSP. Z uwagi na powyższe, nie warto ryzykować i latać w...

[Czytaj więcej...]

Dron nad naszą posesją – co możemy zrobić?

Liczba dronów w Polsce rośnie każdego dnia. Nic dziwnego. Technologia bezzałogowych statków powietrznych ciągle się rozwija, a dostęp do nich jest coraz łatwiejszy. Nie wszyscy operatorzy dronów używają ich jednak w sposób prawidłowy. Często dron służy im do "oglądania okolicy", czy chociażby "podglądania sąsiadów". Czy możemy taki dron zestrzelić? Nie. Więcej o tym pisałem TUTAJ. Co zatem można zrobić, gdy pojawia się dron nad naszą posesją? Skoro nie można użyć "siły", to pomocy trzeba szukać w licznych przepisach prawa.

Tytułem wstępu chciałbym jeszcze dodać, że przepisów chroniących nas w przypadku nieuprawnionego wtargnięcia drona nad naszą posesję, możemy szukać zarówno w prawie karnym (kodeks karny i kodeks wykroczeń), jak i cywilnym (kodeks cywilny, ustawa - Prawo lotnicze). Możliwości jest naprawdę dużo. Gorzej jest z udowodnieniem konkretnej sytuacji i wyegzekwowaniem swoich praw. Postaram się, aby ten wpis nie tylko wymieniał możliwości pozbycia się drona znad posesji. Podam również praktyczne wskazówki, jak postępować, gdy zaistnieje taka sytuacja.

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste to prawa niemajątkowe, które przysługują każdemu z nas. Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, a jedynie zawiera przykładowe ich wyliczenie. Przykłady można znaleźć również w orzecznictwie sądowym. Biorąc pod uwagę specyfikę latania dronem nad naszą posesją, taki lot, może naruszyć przykładowo następujące dobra osobiste:

 • nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, czy prawo do spokoju.

Naruszenie dobra osobistego jest zawsze subiektywne. Dla jednej osoby dron sąsiada nad ogródkiem wzbudzi strach i pozbawi prywatności, a dla innej będzie to po prostu latający obiekt za oknem. Trzeba pamiętać, że nie wystarczy, że czujemy, że np. nasze prawo do prywatności jest naruszone. Musimy mieć na to dowody, a sąd musi podzielić nasze zdanie. Procesy o naruszenie dóbr osobistych są naprawdę trudne. Niemniej jednak w dalszej części artykułu wskażę, co zrobić, aby zebrać jak "najlepszy" materiał dowodowy.

Samowolne naruszenie posiadania, czyli obrona konieczna i stan wyższej konieczności

Kodeks cywilny uprawnia nas również do zastosowania obrony koniecznej. Obronę konieczną możemy zastosować jednak tylko wtedy, gdy operator drona dokona samowolnego naruszenia posiadanej przez nas nieruchomości (działki)....

[Czytaj więcej...]

Ubezpieczenie OC operatora drona

Jakiś czas temu na łamach bloga opublikowałem wpis o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną dronem. Wspomniałem tam, że ubezpieczenie OC operatora drona może skutecznie uchronić przed negatywnymi skutkami finansowymi niektórych zdarzeń. W dzisiejszym artykule chciałbym rozwinąć ten temat. Postaram się w nim omówić następujące kwestie:

 1. Na czym polega "odpowiedzialność cywilna"?
 2. Kiedy ubezpieczenie OC operatora drona jest obowiązkowe?
 3. Przed jakimi zdarzeniami OC może nas ochronić?
 4. Jakie są konsekwencje braku posiadania ważnego OC jako operator drona?

Odpowiedzialność cywilna w świetle przepisów prawa

W dużej mierze opisałem ją już >> TUTAJ <<, we wspomnianym wcześniej wpisie. Dzisiaj dorzucę tylko garść informacji ogólnych.

Odpowiedzialność cywilna to tak naprawdę konieczność ponoszenia konsekwencji za swoje (w niektórych sytuacjach również za cudze) zachowanie, które spowodowało u innej osoby szkodę. Ponadto między zachowaniem, a szkodą musi istnieć związek przyczynowy. Szkoda ma zawsze charakter majątkowy (a więc musi skutkować zmniejszeniem się wartości danej rzeczy). Rekompensatą za szkodę jest odszkodowanie wypłacane w pieniądzu. Prawo wyróżnia również pojęcie krzywdy. Są to z kolei wszystkie negatywne skutki psychiczne wywołane naszym działaniem u innej osoby. "Naprawienie krzywdy" następuje poprzez zapłatę zadośćuczynienia.

Odpowiedzialność za szkody w przypadku bezzałogowców ponosi:

 • zarówno właściciel drona, jak i każda osoba używająca drona w jego imieniu,
 • a także osoba, z której winy powstała szkoda (tzw. odpowiedzialność solidarna).

Nasze zachowanie prowadzące do powstania odpowiedzialności cywilnej nie zawsze musi być zawinione. Więcej na ten temat mogą przeczytać Państwo >> TUTAJ <<. Tymczasem przejdę do kolejnego zagadnienia.

Ubezpieczenie OC operatora drona - czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC operatora drona, którym latamy w celach sportowych lub rekreacyjnych nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak warto rozważyć jego zakup. Ceny zaczynają się już bowiem od 100 zł rocznie.

Obowiązkowo OC trzeba posiadać podczas zdawania egzaminu UAVO.

Wszelkie kwestie dotyczące ubezpieczenia OC w przypadku innych lotów są uregulowane w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 rNajważniejsze postanowienia z powołanego aktu prawnego zamieszczam poniżej. Przepisy dotyczą użytkowania dronów o...

[Czytaj więcej...]