Wpisy z kategorii: Dron w firmie

Dron w firmie – rozliczenia i wymagania

Rynek dronów powiększa się z dnia na dzień. Coraz więcej osób prywatnych posiada drony. Ten trend dotyczy także przedsiębiorców, którzy inwestują w bezzałogowce dla rozmaitych korzyści. Już nawet w Polsce istnieje sporo przedsiębiorstw, które tylko i wyłącznie zajmują się dronami. Sprzedają je, serwisują oraz wykorzystują w takich branżach jak: reklama, fotografia, rolnictwo, geodezja itp. Bardzo możliwe zatem, że Twoja firma również będzie potrzebować drona w niedalekiej przyszłości. Taki zakup wiąże się z koniecznością rozliczenia zakupu drona do firmy. Ponadto, użytkowanie drona wymaga dopełnienia kilku, niezwykle ważnych, formalności.

Rozliczenie zakupu drona a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła. W żadnej ustawie nie znajdziemy jednak katalogu wydatków, które można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu. Można znaleźć jedynie kategorię wydatków, które nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu. Z praktyki oraz orzecznictwa można śmiało wnioskować, iż kosztami uzyskania przychodu są wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie może mieć wpływ na osiągnięty przychód. Wykazanie tego związku jest obowiązkiem podatnika. W tej materii jednak przepisy nie są wystarczająco jasne. Dlatego też w praktyce okazuje się często, że również wydatki, które wpływają na uzyskanie przychodów w sposób pośredni, są kosztem uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są także takie wydatki, które co prawda nie skutkują bezpośrednio zwiększeniem przychodów podatnika, ale pozwalają mu na utrzymanie istniejącego źródła przychodów i uzyskiwanie z niego przychodów na niezmienionym poziomie.rozliczenie zakupu drona

Z uwagi na konieczność uzasadnienia wydatku, jakim jest zakup drona, należy jeszcze przed jego zakupem zastanowić się nad celem, dla którego pozyskujemy drona. Oprócz przygotowania faktycznego uzasadnienia warto przed zakupem rozszerzyć swoją działalność o odpowiednie PKD, w którym może zawierać się używanie drona.

Z doświadczenia mogę wymienić kilka przykładowych powodów, dla których przedsiębiorcy kupują drona na firmę. Są to m.in.:

  • przypadki filmowania i robienia zdjęć bezzałogowcem, czy to w celu promocji własnej firmy, czy wykonywania usług dla klientów,
  • sytuacje korzystania z drona w budownictwie celem dotarcia do trudno dostępnych miejsc bez...
[Czytaj więcej...]