Wpisy z kategorii: Filmy lub zdjęcia za pomocą drona

Kary za filmowanie dronem – wywiad

Bez wątpienia filmowanie dronami z dnia na dzień zyskuje na popularności. Nagrywanie z wysokości jest bardzo atrakcyjne, a nauka obsługi bezzałogowca nie jest trudna. Jednakże przed przystąpieniem do używania drona należy zapoznać się z regulacjami prawnymi, które nakładają ograniczenia w tym zakresie, a także kary za filmowanie dronem. Niewielu użytkowników dronów ma bowiem świadomość, iż nieprzemyślane użycie drona oraz publikacja nagrania z drona może skończyć się nawet karą pozbawienia wolności do lat 3. Z uwagi na powyższe, gorąco zachęcam do lektury wywiadu, który udzieliłem dla portalu Monday News. W artykule poruszam m.in. na następujące zagadnienia:

  • Czy do nagrywania dronem musimy posiadać licencję?
  • W jakich miejscach korzystanie z drona jest zabronione?
  • Jak nagrywać, aby nie złamać przepisów?
  • Jakie są kary za filmowanie dronem?
Poniżej prezentuję Państwu fragment wywiadu:

Trzeba też wiedzieć o tym, że podglądanie kogoś za pomocą latającego obiektu może stanowić naruszenie przepisów karnych – uzupełnia ekspert.

Chodzi o art. 190a kodeksu karnego, odnoszący się do uporczywego nękania, ale też o wzbudzanie poczucia zagrożenia lub istotne naruszanie prywatności. Za jego złamanie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Sfilmowana osoba ma również prawo oskarżyć operatora drona o złośliwe niepokojenie na podstawie art. 107 kodeksu wykroczeń. Wówczas sprawca może otrzymać nawet 1500 zł grzywny. Natomiast zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń sterujący dronem może trafić do aresztu.

Cały wywiad można przeczytać na łamach portalu Forbes.pl TUTAJ.

kary za filmowanie dronem

****

Jeżeli uważasz, że wpis zawiera przydatne informacje dla użytkowników dronów, udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w związku używaniem drona, napisz do mnie na k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

[Czytaj więcej...]

O dronach i prawie autorskim

Drony to już nie tylko zabawka. Coraz powszechniejszym jest ich zastosowanie w celach komercyjnych. Jak się okazuję wiąże się z tym wiele problemów prawnych. Jako przykład można wskazać naruszenie praw autorskich do fotografii wykonanej za pomocą drona. Więcej informacji o dronach i prawie autorskim znajdziesz w rozmowie z moim udziałem na blogu Prawy Profil autorstwa mojej koleżanki adwokat Karoliny Nowalskiej. Zapraszam do lektury:)

[Czytaj więcej...]

Bezprawne użycie wizerunku innej osoby przez operatora drona

W ostatnim artykule pisałem Tobie o tym czy za pomocą drona można filmować albo fotografować inne osoby. Jak pamiętasz wspólnie doszliśmy do wniosku, że oczywiście jest to dozwolone. Ustaliliśmy jednak, że zabronione jest (poza nielicznymi wyjątkami) rozpowszechnianie oraz publikowanie zdjęć lub filmików z udziałem tych osób bez ich zgody.

A co w przypadku, kiedy zakaz ten został złamany? Jakie konsekwencje prawne poniesie operator drona? Jakie prawa przysługują osobom, których wizerunek został bezprawnie użyty?  O tym dowiesz się poniżej.

Odpowiedzialność właściciela drona za naruszenie przepisów prawa autorskiego

Osobie, której wizerunek został bezprawnie rozpowszechniony przez użytkownika drona, przysługują roszczenia z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 osoba taka może żądać od właściciela drona zaniechania naruszania jej wizerunku. W razie dokonanego naruszenia użytkownik drona może zostać zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia wizerunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odpowiedniej treści (np. przeprosiny w prasie lub telewizji). Osoba której wizerunek został bezprawnie opublikowany może żądać także zapłaty sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać użytkownika drona  do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Odpowiedzialność użytkownika drona na gruncie prawa cywilnego

W poprzednim artykule wspomniałem również o tym, że wizerunek osoby to dobro osobiste chronione także na gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z treścią art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka jak wizerunek pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W takim przypadku osoba, której wizerunek bezprawnie wykorzystano, może domagać się od użytkownika drona zgodnie z treścią art. 24 k.c. zaniechania korzystania z jego wizerunku. Ponadto pokrzywdzony może żądać usunięcia skutków naruszenia jego prawa poprzez w szczególności złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Naruszający prawo właściciel drona może zostać również zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  Z powyższego wynika zatem, iż pomimo dwóch podstaw odpowiedzialności na gruncie prawa autorskiego i cywilnego, właściciel drona poniesienie tożsame konsekwencje prawne w przypadku rozpowszechniania filmików lub zdjęć z udziałem innych osób bez ich zgody.

[Czytaj więcej...]