Bezprawne użycie wizerunku innej osoby przez operatora drona

W ostatnim artykule pisałem Tobie o tym czy za pomocą drona można filmować albo fotografować inne osoby. Jak pamiętasz wspólnie doszliśmy do wniosku, że oczywiście jest to dozwolone. Ustaliliśmy jednak, że zabronione jest (poza nielicznymi wyjątkami) rozpowszechnianie oraz publikowanie zdjęć lub filmików z udziałem tych osób bez ich zgody.

A co w przypadku, kiedy zakaz ten został złamany? Jakie konsekwencje prawne poniesie operator drona? Jakie prawa przysługują osobom, których wizerunek został bezprawnie użyty?  O tym dowiesz się poniżej.

Odpowiedzialność właściciela drona za naruszenie przepisów prawa autorskiego

Osobie, której wizerunek został bezprawnie rozpowszechniony przez użytkownika drona, przysługują roszczenia z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z treścią art. 78 ust. 1 osoba taka może żądać od właściciela drona zaniechania naruszania jej wizerunku. W razie dokonanego naruszenia użytkownik drona może zostać zobowiązany do usunięcia skutków naruszenia wizerunku poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odpowiedniej treści (np. przeprosiny w prasie lub telewizji). Osoba której wizerunek został bezprawnie opublikowany może żądać także zapłaty sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zobowiązać użytkownika drona  do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Odpowiedzialność użytkownika drona na gruncie prawa cywilnego

W poprzednim artykule wspomniałem również o tym, że wizerunek osoby to dobro osobiste chronione także na gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z treścią art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka jak wizerunek pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W takim przypadku osoba, której wizerunek bezprawnie wykorzystano, może domagać się od użytkownika drona zgodnie z treścią art. 24 k.c. zaniechania korzystania z jego wizerunku. Ponadto pokrzywdzony może żądać usunięcia skutków naruszenia jego prawa poprzez w szczególności złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Naruszający prawo właściciel drona może zostać również zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.  Z powyższego wynika zatem, iż pomimo dwóch podstaw odpowiedzialności na gruncie prawa autorskiego i cywilnego, właściciel drona poniesienie tożsame konsekwencje prawne w przypadku rozpowszechniania filmików lub zdjęć z udziałem innych osób bez ich zgody.

Odpowiedzialność karna operatora drona

Właściciel drona, który bezprawnie opublikuje zdjęcie innej osoby bez jej zgody, może również ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie z treścią art. 116 ust. 1  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych grozi za to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jeżeli użytkownik drona  osiąga zyski za rozpowszechnianie wizerunku innych osób oraz powiela materiały, może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Jeżeli wizerunku osoby użyto do podszycia się pod nią (tzw. kradzież tożsamości) to za takie przestępstwo właścicielowi drona zgodnie z treścią art. 190a § 2 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Reasumując właściciel drona, który rozpowszechnia zrobione za jego pośrednictwem zdjęcia lub filmiki z udziałem innych osób bez ich zgody naraża się zarówno na odpowiedzialność cywilną jak i karną. Nie mają zatem łatwego życia operatorzy dronów.

****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w związku używaniem drona napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

Latam dronem

Subscribe
Powiadom o
8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Witam, ciekawy artykuł aczkolwiek odnoszę wrażenie, że dość swobodnie zamiennie stosowane są wyrażenia „operator drona” i „właściciel drona”.

Dzień dobry Panie Kamilu,
a co w przypadku, gdy sfilmowana osoba jest pewna, że jest na danym ujęciu, ale nie ma możliwości rozpoznania jej, np. ze względu na odległość lub warunki oświetleniowe? Też może się domagać?
Pozdrawiam,
Szymon

Ok, już wiem, przeczytałem poprzedni wpis, dziękuję!

Czyli duże ryzyko, że do więzienia się pójdzie 😉

Przecież art. 116 przywołany w tekście nie wspomina o wizerunku. On dokladnie brzmi tak: Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2