Wpisy z kategorii: Ochrona przed dronami

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dronem

Nie można zaprzeczyć, że praktycznie z dnia na dzień drony zyskują coraz większą popularność. Kupno drona i nauka jego sterowania to nic wielkiego. Biorąc pod uwagę tak dużą i łatwą dostępność bezzałogowców, należy stwierdzić, że niektórzy operatorzy mogą świadomie bądź nieświadomie dokonać szkody. Może to być zarówno uszkodzenie mienia, jak i zranienie osoby. Dlatego też, tak ważnym aspektem jest używanie drona prawidłowo i bezpiecznie. W tym wpisie chciałbym przybliżyć informacje o tym, jak wygląda odpowiedzialność użytkownika drona ze strony prawnej, czyli za co i kiedy i na jakiej zasadzie odpowiada.

Zasady odpowiedzialności cywilnej - teoria

W polskim prawie cywilnym wyróżniamy następujące zasady (podstawy) odpowiedzialności cywilnej:

  1. zasadę winy - jest najczęściej występującą podstawą odpowiedzialności. Pomimo braku definicji winy w ustawie, możemy ją intuicyjnie rozumieć jako bezprawne działanie naruszające pewne wymogi i zasady obowiązujące w stosunkach międzyludzkich. Winę badamy zawsze w odniesieniu do sprawcy czynu i możemy ją przypisać jedynie wtedy, gdy działał on z pewnym rozeznaniem i mógł przewidzieć skutki swojego zachowania.
  2. zasadę ryzyka - w tym przypadku odpowiadamy za wszelkie skutki swojego działania, bez względu na to, czy ponosimy za nie winę. Z uwagi na tak szeroki zakres odpowiedzialności, tę zasadę stosujemy wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, np. odpowiedzialność za zawalenie się budowli.
  3. zasadę słuszności - jest ona stosowana bardzo rzadko i przejawia się w sytuacjach, gdy mimo braku winy po stronie sprawcy, poszkodowanemu należy się odszkodowanie biorąc pod uwagę np. jego stan majątkowy, czy zdrowotny.

Zasady odpowiedzialności operatorów dronów za szkody

Drony w polskim prawie są uznawane za statki powietrzne, a zatem podlegają bezpośrednio ustawie Prawo lotnicze. Ta z kolei w art. 206 stanowi, że odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność operatorów dronów jest taka sama, jak odpowiedzialność osób prowadzących pojazdy mechaniczne, np. samochody. Odpowiedzialność tej grupy podmiotów jest opisana w art. 435 i 436 kodeksu cywilnego. Jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Przekładając treść tych artykułów na sytuacje operatorów dronów,...

[Czytaj więcej...]

Do dronów można legalnie strzelać….spokojnie tylko w Szwajcarii i nie zawsze

Jeżeli zamierzasz w najbliższym czasie odwiedzić Szwajcarię i przy okazji polatać dronem to uważaj, bo w niektórych sytuacjach może on zostać zestrzelony.  Jak donosi Rzeczpospolita prawnicy z Bazylei Jascha Schneider-Marfels i Sebastian Kaufmann przekonują, że zgodnie z ich interpretacją prawa, ludzie, którzy czują się inwigilowani przez drona znajdującego się nad ich przestrzenią prywatną, mają prawo zestrzelić go.

- Operator drona, który łamie przepisy naruszając przestrzeń prywatną osoby trzeciej musi liczyć się z tym, że osoba, której naruszenie dotyczy może się bronić - np. strącając drona strumieniem wody lub strzelając do niego z broni - uważa Schneider-Marfels.

W jakich przypadkach można strzelać do drona w Szwajcarii

W ocenie prawników drona można strącić w celu ochrony swojej prywatności. Będzie ona naruszona np. wtedy gdy prywatny detektyw używa drona aby udowodnić zdradę małżonka. Swoją drogą takie rzeczy dzieją się również na naszym rodzimym podwórku.  Ostatnio w jednym z odcinków kultowego programu Zdrady taka sytuacja miała miejsce.

Drona można również zestrzelić również np. jeżeli konkurencja wykorzystuje go do złamania tajemnicy przedsiębiorstwa innej firmy i fotografuje lub nagrywa urządzenia lub proces produkcji który stanowi know – how firmy.

- Prawa osobiste są w tym wypadku ważniejsze niż prawo własności - mówi Schneider-Marfels. Warunkiem legalności takiego działania jest to, aby spadający dron nie wyrządził szkód żadnej osobie trzeciej.

Czy w Polsce można strzelać do dronów?

Na to pytanie odpowiedź znajdziesz tutaj.

 ****

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać pomoc prawną w związku używaniem drona napisz do mnie na  k.wasilewski@adwokatwasilewski.pl lub zadzwoń: 503 070 837.

[Czytaj więcej...]

Czy można zestrzelić drona?

W USA nie można zestrzelić drona

Chyba każdy miłośnik drona słyszał historię Pana Merideth, lat 47, który mieszka w Hillview w Kentucky i lubi strzelać do dronów.  Kiedy bezzałogowy samolot unosił się nad jego domem, gdzie obok w ogródku opala się jego nastoletnia córka, Pan William wyciągnął karabin i zestrzelił drona. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jej wynika jeszcze nie jest znany. Nasuwa się, zatem pytanie czy można zestrzelić drona w Polsce? Jeżeli tak to, w jakich okolicznościach?

Naruszenie prawa posiadania nieruchomości przez drona

Latając dronem nad posiadłością sąsiada możemy zgodnie z treścią art. 342 kodeksu cywilnego narazić się z jego strony na zarzut samowolnego naruszenia jego prawa do posiadania nieruchomości.  Naruszeniem posiadania jest wkroczenie przez jakikolwiek podmiot w sferę faktycznego władztwa nad rzeczą sprawowanego przez posiadacza w taki sposób, że władztwo to nie może być sprawowane przez posiadacza w dotychczasowym zakresie. Przełóżmy to na język nieprawniczy:)

Częste przeloty drona nad nieruchomością na dość niskiej wysokości moim zdaniem można uznać za samowolne naruszenie posiadania. Nie będzie już takim naruszeniem latanie dronem na dużych wysokościach.  Niestety trudno określić w metrach te wysokości. Zgodnie z przepisami prawa nie ma jasno sprecyzowanej granicy w tym zakresie. Naruszeniem posiadania będzie też niezależnie od wysokości dłuższe „zawiśnięcie dronem” nad nieruchomością sąsiada.

Co w takim przypadku może zrobić właściciel nieruchomości? Czy może zestrzelić drona?

Zgodnie z treścią art. 343 § 1 kodeksu cywilnego sąsiad może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. Obrona konieczna, jak wynika z jej nazwy, musi być dostosowana do stopnia zagrożenia posiadania. W związku z tym nie możemy uszkodzić lub zniszczyć drona, a tym bardziej do niego strzelać. W zamian za to można zagrozić operatorowi drona wezwaniem odpowiednich służb, jeżeli natychmiast nie opuści Naszej nieruchomości.  Ostatnio wiele również uwagi poświęca się urządzeniom zakłócającym łączność z dronem, jednakże posługiwanie się nimi grozić może odpowiedzialnością karną  z art. 208 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z tym przepisem jeżeli ktoś bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych. Natomiast czyni to w...

[Czytaj więcej...]