Zmiany w przestrzeni powietrznej 2019

Ostatnimi czasy w zakresie prawa dronów pojawia się mnóstwo zmian. W poprzednich artykułach na blogu opisywałem nowe akty prawa unijnego. Z wpisami można zapoznać się TUTAJ (cz. 1) oraz TUTAJ (cz. 2). Dzisiaj natomiast chciałbym skupić się na regulacjach polskich, które weszły w życie 2 lipca br. Zakres zmian i objętość polskiego aktu prawnego, który będę omawiał jest zdecydowanie mniejsza, niż wspomnianych aktów unijnych. Jednakże jego opisanie jest jak najbardziej wskazane z uwagi na istotność wprowadzonych zmian. W artykule omówię Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawowe informacje o zmianach

Faktyczna treść aktu to jedynie 5 stron, reszta (22 strony) to załączniki, które mają tu kluczową rolę. Wyznaczają one dokładne strefy P, D, R i ADIZ. Ponadto rozporządzenie oprócz wyznaczania nowych stref, wskazuje wyjątki w lotach w ich obszarze.

Zmiany w przestrzeni powietrznej

Wprowadzono następujące zakazy i ograniczenia lotów.

Zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową:

 • na FL (Flight Level ) 300 i poniżej,
 • w całej przestrzeni powietrznej w godz. 22:00 – 6:00.

Zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych w zależności od liczby mieszkańców miasta:

 • między 25 000 – 50 000: na wysokości mniejszej niż 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu dla innych samolotów,
 • 50 000 – 100 000: na wysokości mniejszej niż 1000 m,
 • powyżej 100 000: na wysokości mniejszej niż 1500 m,
 • w Warszawie: na wysokości mniejszej niż 2000 m.

Zakaz wykonywania lotów w strefach P (Prohibited Area)określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zakaz wykonywania lotów w strefach D (Danger Area), w terminach aktywności tych stref opublikowanych w AUP (Airspace Use Plan) i UUP (Updated Airspace Use Plan), określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Zakaz wykonywania lotów w strefach R (Restricted Area), określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Ograniczenia wykonywania lotów w strefach ADIZ (Air Defence Identification Zone), określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zakaz wykonywania lotów nad lotniskami wojskowymi oraz nad infrastrukturą lotniskową i obiektami leżącymi na terenie lotnisk w fizycznych granicach lotnisk wojskowych w przypadku nieaktywnej MATZ (strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego) albo MCTR (strefa kontrolowana lotniska wojskowego).

Więcej o przestrzeni powietrznej, a także jej konkretnych strefach przeczytają Państwo w jednym z moich poprzednich wpisów TUTAJ.

nowe strefy - zmiany w przestrzeni powietrznej 2019
Źródło: https://dlapilota.pl/wiadomosci/aip/zmiany-w-przestrzeni-powietrznej-od-2-lipca-glownie-wymiana-earol-na-p-ale-nie-tylko

Wyjątki od powyższych zakazów

W ustawie wprowadzono również szereg sytuacji, w których powyższe zakazy nie obowiązują. Dotyczy to lotów:

 1. Wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE (loty wojskowe, które mają na celu ochronę państwa).
 2. Mających na celu udzielenie pomocy ludziom, czy zwierzętom, w szczególności w przypadku katastrof, klęsk ekologicznych itp.
 3. Wykonywanych według procedur określonych przez lotniska znajdujące się w tej strefie, lub gdy nie da się wylądować / odlecieć bez wlotu do strefy zakazanej.
 4. Związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych.
 5. Związanych z kontrolowaniem z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.
 6. Wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta.
 7. Wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych.

I tak w przypadku lotów nad miastami oraz stref R (z wyjątkiem EP R40 SŁUPSK) stosuje się wszystkie powyższe wyjątki. Natomiast, jeżeli chodzi o strefy P i D zastosowanie znajdą punkty 1,2,5, a także dodatkowy wyjątek: w tych dwóch strefach można latać na zlecenie albo za zgodą organu kierującego (zarzadząjącego) daną strefą.

W każdej z powyższych stref, jeżeli lot mieści się w zakresie sytuacji wskazanych w punktach 3-7, należy poinforomować PAŻP (Polską Agencję Żeglugi Powietrznej) o planowanym locie nie później niż 24 h przed jego rozpoczęciem.

Załączniki – konkretne strefy

Wszystkim zainteresowanym polecam lekturę załączników do rozporządzenia. Są tam wskazane konkretne strefy z ich granicami oraz wysokościami, na których loty są zabronione. Strefy te można sprawdzić również na takich stronach jak droneradar.eu.

Podsumowując lekturę załączników można stwierdzić, że ustawodawca:

 • dodał przeszło 20 nowych stref zakazanych,
 • zmienił granicę aktualnych stref P i niektórych stref R,
 • usunął niektóre strefy D, a w części z nich zmienił granice.

Zmiana stref ROL na P

Zgodnie z nowymi przepisami strefy ROL(EA) (Rejon Ograniczenia Lotów) zostały zmienione na strefy zakazane (P). Dla użytkowników dronów ma to spore znaczenie. Dotychczas w strefach ROL/EA to zarządca strefy umożliwiał loty dronów. W przypadku stref P, loty za zgodą zarządcy mogą wykonywać tylko BSP powyżej 600 g, pozostając 500 m od terenu obiektu chronionego do wysokości 30 m (lub najwyższej przeszkody), znadującej się w promieniu 100 m od operatora. Loty BSP do 600 g, jeżeli spełniają powyższe warunki mogą być wykonywane, co do zasady, bez zgody zarządcy.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments