Dron w firmie – rozliczenia i wymagania

Rynek dronów powiększa się z dnia na dzień. Coraz więcej osób prywatnych posiada drony. Ten trend dotyczy także przedsiębiorców, którzy inwestują w bezzałogowce dla rozmaitych korzyści. Już nawet w Polsce istnieje sporo przedsiębiorstw, które tylko i wyłącznie zajmują się dronami. Sprzedają je, serwisują oraz wykorzystują w takich branżach jak: reklama, fotografia, rolnictwo, geodezja itp. Bardzo możliwe zatem, że Twoja firma również będzie potrzebować drona w niedalekiej przyszłości. Taki zakup wiąże się z koniecznością rozliczenia zakupu drona do firmy. Ponadto, użytkowanie drona wymaga dopełnienia kilku, niezwykle ważnych, formalności.

Rozliczenie zakupu drona a koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła. W żadnej ustawie nie znajdziemy jednak katalogu wydatków, które można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodu. Można znaleźć jedynie kategorię wydatków, które nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu. Z praktyki oraz orzecznictwa można śmiało wnioskować, iż kosztami uzyskania przychodu są wydatki, które mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie może mieć wpływ na osiągnięty przychód. Wykazanie tego związku jest obowiązkiem podatnika. W tej materii jednak przepisy nie są wystarczająco jasne. Dlatego też w praktyce okazuje się często, że również wydatki, które wpływają na uzyskanie przychodów w sposób pośredni, są kosztem uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są także takie wydatki, które co prawda nie skutkują bezpośrednio zwiększeniem przychodów podatnika, ale pozwalają mu na utrzymanie istniejącego źródła przychodów i uzyskiwanie z niego przychodów na niezmienionym poziomie.rozliczenie zakupu drona

Z uwagi na konieczność uzasadnienia wydatku, jakim jest zakup drona, należy jeszcze przed jego zakupem zastanowić się nad celem, dla którego pozyskujemy drona. Oprócz przygotowania faktycznego uzasadnienia warto przed zakupem rozszerzyć swoją działalność o odpowiednie PKD, w którym może zawierać się używanie drona.

Z doświadczenia mogę wymienić kilka przykładowych powodów, dla których przedsiębiorcy kupują drona na firmę. Są to m.in.:

 • przypadki filmowania i robienia zdjęć bezzałogowcem, czy to w celu promocji własnej firmy, czy wykonywania usług dla klientów,
 • sytuacje korzystania z drona w budownictwie celem dotarcia do trudno dostępnych miejsc bez rusztowania, lub wykonania odpowiednich pomiarów,
 • rozprowadzanie oprysków w rolnictwie przy użyciu drona,
 • skanowanie terenu przez geodetów,
 • dalsza odsprzedaż dronów.

Uzasadnienie zakupu drona będzie się różnić w zależności od tego, czy ma on np. usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa, czy dron ma służyć do świadczenia usług klientom, tj. ma generować zyski.

Ewidencja środków trwałych – amortyzacja

Ewidencja środków trwałych służy do rejestrowania zakupionych środków trwałych dla celów działalności gospodarczej. W ewidencji ujmowane są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza 10 000 zł netto (dla czynnych podatników VAT), a ich okres użytkowania wynosi więcej niż 1 rok. Zgodnie z prawem, dron to śmigłowiec (symbol 781), który znajduje się na liście Klasyfikacji Środków Trwałych. Umieszczając drona w tej ewidencji możemy poddać go amortyzacji, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

 • stanowi własność lub współwłasność przedsiębiorcy, bądź został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
 • jest kompletny i zdatny do użytku,
 • przewidywane okres jego użytkowania to dłużej niż rok,
 • wykorzystywany jest na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Amortyzacji możemy dokonać na 2 sposoby. Może to być:

 1. amortyzacja liniowa – w tym wypadku korzystamy ze stawki amortyzacji w wysokości 14%, która podlega stopniowemu zaliczeniu wydatku w koszty uzyskania przychodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia drona do użytkowania,
 2. amortyzacja jednorazowa – pozwala ona na zaliczenie całego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu w miesiącu jego dokonania.

Amortyzacja jednorazowa jest jednak dostępna tylko dla niektórych podmiotów, które spełniają następujące warunki:

 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym,
 • posiadają status małego podatnika (tj. wartość przychodu brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000 euro).

Dodatkowo, w danym roku podatkowym, wartość wszystkich amortyzacji jednorazowych nie może przekroczyć 50 000 euro.

W przypadku dronów o wartości początkowej poniżej 10 000 zł, zakup można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w danym miesiącu bez konieczności dokonywania amortyzacji. Niemniej jednak, dalej trzeba go umieścić w ewidencji środków trwałych, jeżeli przewidywany czas jego użytkowania wynosi dłużej niż rok.

Ewidencja wyposażenia – zakup drona na firmę

W przypadku dronów o wartości początkowej przekraczającej 1 500 zł i przewidywanym czasie użytkowania krótszym niż rok, taki zakup należy ująć w ewidencji wyposażenia. Następnie zakup traktujemy jako koszt uzyskania przychodu w konkretnym miesiącu.

Korzystanie z drona w firmie – wymagania

rozliczenie zakupu drona

Przede wszystkim, wykorzystując drona w ramach swojej działalności gospodarczej, należy pamiętać, że operator drona musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO. Dodatkowo, korzystanie z drona w ramach firmy wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC. Ponadto osoba sterująca dronem musi przejść szereg badań przed rozpoczęciem latania. Kolejnym punktem jest konieczność posiadania w firmie określonych procedur, które będą stosowane podczas korzystania z bezzałogowca. Przepisy w tym zakresie są coraz bardziej szczegółowe i należy to sprawdzać na bieżąco. W celu zwiększania bezpieczeństwa, wymagania stawiane operatorom dronów stale się zwiększają.

Dron w firmie – podsumowanie

Jak widać, zakup drona i zaksięgowanie tego wydatku nie jest zbyt skomplikowane. Procedura wygląda podobnie, jak przy innych przedmiotach kupowanych na firmę. Jeżeli chodzi jednak o wymagania względem osoby sterującej, są one spore i wiążą się z dodatkowymi – często niemałymi – kosztami. Przed zakupem drona należy zatem rozważyć wszystkie za i przeciw oraz spróbować oszacować wynik finansowy biorąc pod uwagę cenę bezzałogowca oraz koszt szkolenia pracownika i ustalania procedur.

Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments

Jaki numer PKD należy wybrać aby działać jako operator/pilot drona. Chodzi o filmy i fotografie budynków, dachów kominów czy rur spustowych. Bez wchodzenia na dach fotki te wykorzystujemy do opracowywania przeglądów budowlanych.