Incydent lotniczy a drony – kiedy trzeba zgłosić?

Adw. Kamil Wasilewski12 listopada 2019Komentarze (0)

Jakiś czas temu poruszałem na blogu kwestię odpowiedzialności operatora drona za wyrządzoną szkodę. Zdarza się jednak czasem, że pomimo pewnych przeszkód podczas lotu, uda się „opanować” bezzałogowca i nie powstanie żadna szkoda. Nie oznacza to jednak, że o takiej sytuacji można po prostu zapomnieć. Przynajmniej nie zawsze. Wydarzenia w powietrzu mogą bowiem zaliczać się do kategorii tzw. incydentów lotniczych, które mają zastosowanie również do dronów.

Kategorie zdarzeń lotniczych

Zdarzenia lotnicze dzieli się na następujące kategorie:

 • wypadki lotnicze
 • incydenty lotnicze.

Te drugie z kolei dzielimy na:

 • poważne incydenty lotnicze
 • incydenty lotnicze.

Czym są incydenty lotnicze?

Chcąc skupić się na zagadnieniu incydentów lotniczych, trzeba odnieść się najpierw do definicji wypadku lotniczego (art. 134 ust. 2 Prawa lotniczego). W uproszczeniu, wypadek lotniczy to zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało w trakcie przebywania na pokładzie (z zamiarem lotu) choćby jednej osoby.  By mówić o wypadku, musi w tym czasie dojść do:

 • wystąpienia obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnych obrażeń ciała u choćby jednej osoby,
 • uszkodzenia lub zniszczenia statku powietrznego,
 • zaginięcia statku powietrznego albo znalezienia się statku w niedostępnym miejscu.

Wiedząc, jakie wydarzenia uznaje się za wypadki lotnicze, łatwiej zrozumieć, czym jest incydent lotniczy. Według ustawowej definicji jest to:

zdarzenie inne niż wypadek lotniczy, związane z eksploatacją statku powietrznego, które ma wpływ lub mogłoby mieć wpływ na jej bezpieczeństwo.

Osobną kategorią są poważne incydenty lotnicze, definiowane w prawie jako:

zdarzenie, którego okoliczności zaistnienia wskazują, że nieomal doszło do wypadku lotniczego.

Wykaz przykładowych poważnych incydentów stanowi załącznik do unijnego rozporządzenia, regulującego kwestię badań wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym (Rozporządzenie nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE). Wymienia się tam m.in.: minimalne uniknięcie zderzenia z naturalnymi przeszkodami, pożar i dym w przedziale pasażerskim lub w przedziałach towarowych czy zdarzenie wymagające awaryjnego użycia tlenu przez załogę. Sam wykaz zawiera 16 przykładów, ale katalog nie jest zamknięty, więc także inne zdarzenia, nieujęte w tym wyliczeniu, mogą stanowić poważny incydent.

Z incydentem lotniczym ma się do czynienia w przypadku najróżniejszych odstępstw od normy, które jednak ostatecznie nie skutkują sytuacjami wymienionymi w definicji wypadku. Rok temu można było np. usłyszeć o incydencie lotniczym na lotnisku w Hanowerze. Na płytę lotniska wjechał wówczas samochód. BMW miało gonić przez kilkaset metrów samolot linii Aegean Airlines, który dopiero co wylądował. W wyniku incydentu wstrzymano ruch samolotów.

Drony a incydenty lotnicze

Po długim, ale koniecznym wstępie przejdę do opisania incydentów lotniczych w kontekście bezzałogowców.

„Z moim dronem coś się stało. Muszę to gdzieś zgłaszać?” – ostatnio dostałem podobne pytanie na DroneTech World Meeting. Odpowiedź brzmi: tak, powinno się zgłaszać. Zgodnie z prawem unijnym (Rozporządzenie wykonawcze komisji UE 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych), każdy operator bezzałogowego systemu powietrznego zgłasza właściwemu organowi wszelkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem oraz przekazuje informacje dotyczące swojego bezzałogowego systemu powietrznego.

Incydent lotniczy a drony

Incydent lotniczy dotyczy zarówno załogowych statków powietrznych, jak i bezzałogowych. Jak wspomniałem wyżej – incydent to zdarzenie, które ma lub mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu. Należy zatem uznać, że jeśli chodzi o drony a incydenty lotnicze, jako taki incydent będzie kwalifikowało się „wszelkie” odchylenie od normy mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to przerwy w działaniu drona, wady, uszkodzenia jego elementu albo innej okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu. Jeśli tylko występuje wątpliwość – zgłaszać czy nie – zawsze lepiej o takiej sytuacji powiadomić odpowiednie organy.

Jak zgłosić incydent lotniczy?

Na zgłoszenie zdarzeń lotniczych mamy 72 godziny. Oczywiście, w przypadku wypadków robimy to niezwłocznie! W razie wystąpienia incydentów lotniczych związanych z dronami korzysta się z systemu Centralnej Bazy Zgłoszeń.

 • Adres systemu to: https://cbz.gov.pl

Dzięki temu zgłoszeniu, incydent zostanie ujęty w bazie danych. Dostęp do niej posiada Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Państwowa Komisja Badania Wypadów Lotniczych (PKBWL). Zgłoszenie ogranicza się do wypełnienia formularza on-line. Nie ma potrzeby wysyłać osobnych dokumentów do poszczególnych organów.

Mój dron… ucieka!

Uciekający dron z pewnością stanowi zagrożenie. Mimo stałego postępu technologicznego, nie da się całkowicie wykluczyć takich sytuacji. Utrata kontroli nad dronem może być uznana za incydent lotniczy Co więcej, o „ucieczce” drona należy poinformować podmioty kontrolujące daną przestrzeń powietrzną. W przypadku lotu w:

 • strefie CTR (kontrolowanych strefach lotnisk) – dzwonimy do służby kontroli lotniska (TWR),
 • przestrzeni niekontrolowanej uwzględniając podział sektorowy FIS – dzwonimy do Służby Informacji Powietrznej,
 • innych strefach – dzwonimy do podmiotu zarządzającego daną strefą.

Incydent lotniczy a drony – podsumowanie

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich, warto informować o zdarzeniach lotniczych. Dbajmy o nie wspólnie. Zwłaszcza, że bezzałogowce wkrótce mają opanować niebo na dobre. A wraz ze wzrostem liczby dronów w powietrzu, wzrośnie zagrożenie, jakie ze sobą niosą.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski z siedzibą w Plewiskach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@adwokatwasilewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: