Luty 2020

Jakiś czas temu na blogu analizowałem dwa rozporządzenia Komisji UE, które już niedługo sporo zmienią w zakresie prawa dronowego. Mowa o rozporządzeniu delegowanym nr 2019/945, które przede wszystkim omawia kwestie produkcji i obrotu BSP oraz rozporządzeniu wykonawczym nr 2019/947, wprowadzającym m.in. nowe kategorie lotów dronami. Dzisiaj nawiązując do rozporządzenia delegowanego, chciałbym szczegółowo omówić proces certyfikacji […]